Davant la resolucío judicial del Trbubal Suprem, amb la qual es crea la doctrina que diu:

“Els llocs de treball de policía local han de ser coberts per funcionaris de carrera” i no per contractats laborals interins, es per això que demanem a l´equip de Govern els següents punts:

  1. Que se´ns faciliti la informació sobre con està conformada la plantilla actual de policía local de Santa Coloma de Cervelló:quantitat, categoría professional, tipus de contracte, etc…
  2. En cas que siguins interins, volem coneixer con es plantejar, des de l´ajuntament respondre a la resolució judicial, i quines serien les actuacions, si caigués ampliar o substituir la plantilla actual.

Proposta del ple del mes de setembre:

Davant la  certesa de que, per  primer cop, la majoría del consistori està formada per Regidors/res favorables a la Independència de Catalunya!

Proposem:

Denunciar les resolucions judicials del Tribunal Constitucional i neguen el dret democràtic dels ajuntaments a fer les consideracions oportunes, siguin tipus Social o Polític.

“Grup de Santa Coloma de Cervelló per la República”

Boi Fusté i Carbonell, Regidor.

3 de setembre de 2019