Hem de reconèixer que la nostra vila, malgrat les dificultats, de vegades legals i pressupostàries, ha assolit un nivell d’acció ciutadana per sobre de la mitjana a la nostra comarca del Baix Llobregat.

Possiblement la nostra cohesió social pot millorar o, si més no, mantenir-se, i per això és indispensable que les nostres entitats siguin actives i molt participatives.

És important, creiem basic, que l’ajuntament prengui les millors decisions a l’hora d’establir els ajuts -que no haurien de ser exclusivament econòmics-, més un suport logístic remarcable per incrementar la tasca de les entitats i, el que és més important, engrescar-ne d’altres per facilitar la seva incorporació.

Creiem que les Festes Majors no haurien de dependre de la bona voluntat d’una comissió de veïns, anomenada comissió de festes. Són les festes del poble i pel poble, i per tant li pertoca a l’Ajuntament el pes organitzatiu. El que proposem per aquests dies assenyalats és una coordinació amb les entitats i que la responsabilitat sigui de l’Ajuntament.

La Festa de la Cirera, i les festes majors, haurien de ser responsabilitat del Consistori, si més no en tot allò referent a la logística i despesa econòmica, i reservar a la Comissió de festes la iniciativa, sempre coordinada amb l’Ajuntament, dels actes a celebrar.

També creiem que el nostre poble, en l’aspecte cultural, ha d’anar més enllà, ha de tenir ambició de ser vila, i per tant fora bo impulsar des de l’Ajuntament la celebració d’un debat amb els qui se sentin interessats en definir el nostre model, però especialment amb les entitats. Caldria sospesar què significa ser vila pel que fa a l’oferta cultural i a nivell pressupostari. Hi ha institucions que han fet i fan esforços en aquesta direcció, i cal fer el possible perquè tinguin continuïtat.

Establir els criteris per adjudicar els ajuts de diner públic a les entitats socials del poble, potser és la part més complexa. Mai plou a gust de tothom. Ara bé, cal regular-ho tan bé com sapiguem, sobre tot per no generar greuges.

La nostra proposta per intentar regular-ho, hauria de tenir en compte els següents paràmetres:

1.- Pressupost de les entitats i vies pròpies de finançament.

2.- Accions a desenvolupar durant l’any.

3.- Socis o associats que desenvolupen les accions de l’entitat.

4.- Incidència i rellevància social, i volum de veïns que participen de l’acció.

5.- Actes extraordinaris que esdevenen rellevants a la comarca, amb una repercussió indiscutible al poble.

6.- Incidència directa en el consum originat i que afavoreix el nostre teixit comercial.

Segurament es poden afegir més criteris per avaluar i reglar els ajuts a les entitats socials del poble, però creiem fermament que si donem el valor objectiu als criteris esmentats, segur que finalment el repartiment serà més just i adequat a les necessitats de les entitats  i del poble.

Ens quedaria per fer l’estudi i valoració dels criteris, i establir una puntuació o barem que finalment permetés determinar la quantia de l’ajut.

Pensem que l’Ajuntament no participa amb prou intensitat com a responsable gestor i mecenes dels actes socials i culturals, que no només tenen el sentit de la festa i l’entreteniment, sinó també de cohesió social.

El nostre grup pretén acabar amb una certa “opacitat”, aconseguir un marc d’acció cultural eficient que al mateix temps dinamitzi tot allò que suposi millorar la cohesió social i, sobre tot, posar en valor que la gestió del diner públic no és només cosa dels responsables polítics, és de tot el poble.

Cultura és sinònim de futur i de cohesió, i creiem que el nostre Ajuntament n’ha d’esmerçar tots els esforços possibles; i és per això que demanem una atenció especial i l’increment de la partida pressupostària dedicada a Cultura.

9 de desembre del 2019

Santa coloma de Cervelló per la República (JxCat)