Si, va ser el Ministre Montoro del PP qui va situar als ajuntaments a prop de la indigència econòmica. Prohibit que tot i que és tingues capacitat, l’endeutament municipal. Obligació per tal que els ajuntaments tinguin un romanent econòmic anyal, dipositat al banc de torn. (romanent que els bancs han utilitzat pels seus negocis)

Les dades que tenim, aproximades, són que a Catalunya els 947 ajuntaments, tenen uns 3000 milions d’euros amb romanents. Ara el “gobierno progressista” del PSOE i UP aprovaran un dels fets més ignominiosos dels darrers anys. Pretenen espoliar directament l’estalvi i obligacions dels catalans emportant-se més de 2000 milions d’euros i deixar la resta als municipis.

Santa Coloma de Cervelló també surt perjudicada i molt. El nostre Grup de Santa Coloma de Cervelló per la República proposa que pel proper Ple l’equip de govern elabori una moció que rebutgi, protesti i faci servir totes les vies per impedir-ho. Sembla que UP votarà no a la disposició, però de moment la Federació de Municipis d’Espanya a votat a favor de la disposició i el govern de Sánchez la vol fer complir. Moció que desitgem estigui coordinada amb la resta de municipis a traves de les associacions de municipis.

L’ajuntament haurà d’ajudar tot el que pugui i més als veïns, sobre tot perquè aquesta pandèmia obligarà. Sense recursos ni hi ha ajuts. Sense recursos no hi ha inversions. Sense recursos i tenint clar que les aportacions d’altres administracions decauran, no és podrà fer front a noves iniciatives.

Santa Coloma de Cervelló per la República

4 d’agost del 2020