Santa Coloma de Cervelló per la República (Junts). Octubre /2022.

El nostre Grup, Santa Coloma de Cervelló per la República (Junts), sempre estarà al costat de totes les entitats de la Vila sense excepció. Tenim el convenciment que el necessari motor social i emprenedor és possible, i té tot el sentit, si els veïns i veïnes volen ser-hi, s’hi posen i hi són. Sense el veïnat organitzat no tenim entitats ni cohesió social, ni poble ni vila; i l’Ajuntament ha d’estimular, cuidar i, si cal, impulsar, la vida col·lectiva i totes les seves manifestacions públiques, que sense les entitats no són possibles.

Existeix una certa intoxicació venuda per alguns individus que, com a resposta a les nostres crítiques i propostes, pretén qualificar-nos com si fóssim una organització contrària als interessos de la Vila i de les nostres entitats socials, culturals o comercials.

Cal aclarir, per exemple, que el Grup Santa Coloma de Cervelló per la República (Junts), sense pretendre exercir-hi cap control, hem ajudat -entre altres entitats- a la SOREC en tot el que hem pogut i sabut, per evitar-ne la fallida i assegurar-ne la continuïtat: vàrem aportar a la junta les nostres opinions i vàrem proposar possibles eixides, i creiem que l’encertaren quan varen fer seva la proposta d’establir un conveni amb l’ajuntament, que estem contents que reeixís en els termes que es negociaren entre l’Equip de Govern municipal i la junta de la SOREC.

I també cal dir que el nostre Grup, des de l’inici, hem defensat l’oportunitat i la necessitat d’un Pla d’Usos del Patrimoniper cert, molt important- que té l’Ajuntament. Per respecte a les dinàmiques de les mateixes entitats, no ens vàrem oposar quan l’Equip de Govern, sense oposició coneguda de cap entitat i en absència d’un pla conjunt, decidí ubicar a la Masieta de Can Baruta els geganters de forma permanent, de manera que ara serveix més de magatzem que de cap altra cosa.

L’alcalde ens informà que enguany s’havia finalment encarregat a una empresa externa un estudi per un Pla d’Usos i Gestió del nostre patrimoni. Ho aplaudim!

Ara bé, sense tenir encara aquest estudi, l’Equip de Govern ens comunica que a l’antic ajuntament i escola -on fins ara es fa el Recapte d’Aliments- es farà una rehabilitació integral d’acord amb un projecte extern encarregat a uns arquitectes aliens a l’empresa contractada i que, segons diu l’alcalde Jordi Bartolomé, serà per ubicar l’entitat Esplai GresKa, perquè era un compromís programàtic del seu partit. Ens queixem. En una política mínimament coherent no es pot demanar un estudi d’usos i gestió, i concedir alhora determinats usos abans que les entitats de la vila en el seu conjunt el coneguin i el debatin i posteriorment s’aprovi en el Ple Municipal. És del tot contradictori, sobretot si es margina la resta d’entitats dels termes participatius que tant exhibeix l’Alcaldia.

L’Esplai GresKa, com la resta d’entitats, es mereix i -especialment donada la seva tasca en el món de la mainada i les famílies- ha de tenir resolta la seva ubicació en les millors condicions. I hi afegim: la resta de les entitats també.

El nostre Grup ha procurat defensar les nostres posicions amb propostes, com ho va ser al seu moment la proposta d’usos per a l’escola modernista i la casa del mestre de la Colònia.

Ha estat l’Equip de Govern municipal, justificant-se en què disposem d’uns diners dels romanents pressupostaris que ara es poden gastar, qui ha decidit unilateralment la reforma integral de l’antic ajuntament per uns 800.000 euros, per ubicar-hi l’entitat Esplai GresKa al marge del Pla d’Usos i Gestió. Ho ha decidit sense avaluar-ne públicament els criteris i condicions i determinant, sense admetre cap debat ni participació, quina és l’entitat que s’ho “mereix”, fins i tot al marge de cap conveni formal amb l’Ajuntament.

També ha estat l’Equip de Govern qui ja ha decidit l’arranjament de la coberta de Can Roc per un valor de 420.000 euros, tot i que aquest no aporta cap avenç pel seu ús general.

Les dues obres ja han estat licitades i adjudicades, en un exercici de la política de fets consumats que considerem deplorable, perquè no respon a cap urgència sinó al càlcul partidista i de protecció d’una suposada clientela electoral, i que justament contradiu els interessos de la Vila i de les nostres entitats socials, culturals o comercials.

I sí, ens hi hem posicionat en contra per dos motius bàsics:

El primer: invertir més d’1.200.000 euros per ubicar una entitat, foragitant-ne una altra (Recapte d’Aliments), i deixar Can Roc sense poder-ne fer ús encara, solament es pot interpretar com un acte de clientelisme, lluny dels interessos del conjunt d’entitats de la nostra Vila.

El segon és més de caràcter democràtic, de participació i transparència. Si fem els possibles per facilitar i oferir a les entitats els mitjans adequats per desenvolupar llurs activitats, totes han de tenir les mateixes oportunitats per gaudir dels espais que pugui oferir l’Ajuntament.

Insistim doncs:

El nostre Grup, ahir, avui i demà, té clar que el motor social i emprenedor és possible i té tot el sentit si els veïns i veïnes hi treballen, n’obtenen satisfaccions, i això no els comporta lluitar contra una administració pública hostil. Repetim-ho: sense els veïns i veïnes no tenim entitats, ni cohesió social, i, per tant, com a declaració de principis, el nostre Grup sempre estarà al costat de totes les entitats de la Vila sense excepció, i qui pretengui fer creure el contrari, que ho demostri.

Santa Coloma de Cervelló per la República (Junts)

17 d’octubre del 2022