On diu:

“Atès que constatem un dèficit important en la informació que hauria d’haver rebut, en primer terme el govern del municipi, i en segon lloc una informació detallada i explicativa a la ciutadania acompanyant el rebut per part de l’AMB.”

Hauria de dir:

Atès que en el curs de les negociacions entre l’AMB i l’Ajuntament no es va procedir a donar una informació prou completa de les mateixes per part de cap d’ambdues institucions ja que la municipal es va centrar l’atenció en els avantatges tarifaris del transport públic i la de l’AMB va ser als efectes pràctics inexistent, i ara quan es gira el primer rebut del Tribut Metropolità per a la major part de la ciutadania la càrrega tributària és una sorpresa del tot inesperada.

On diu:

“Atès que per informacions de la premsa es generen dubtes sobre els criteris de càlcul i la quota resultant a pagar; així com preguntes de la ciutadania que s’adrecen als ajuntaments i no disposem de tota la informació necessària per respondre-les amb ple coneixement.”

Ha de dir:

Atès que l’Ordenança Fiscal aplicable per sí sola fa impossible cap càlcul de la quota resultant a pagar, el qual ha de tenir en compte totes les Ordenances anteriors i conèixer detalls de la informació facilitada per l’Ajuntament a l’AMB que no estan a l’abast del públic, la qual cosa la transforma en una disposició radicalment opaca.

A continuació cal afegir:

 Atès que l’anàlisi comparativa de l’aplicació del Tribut entre termes municipals ja per sí posa en evidència incongruències, i que quan es creua amb els nivells de mobilitat amb transport públic per polígons cadastrals dona resultats inexplicables i incongruents, segurament perquè aquestes dades no es tenen en compte en les Ponències de Valoració Cadastral que són la base de l’exacció fiscal, i que la manifesta manca d’equitat tributària s’engrandeix quan s’hi introdueixen les disposicions sobre usos no residencials.

Proposem les següents modificacions en els Acords:

En el SEGON en lloc de demanar resposta a l’AMB, ha d’exigir ràpida resolució fonamentada als escrits de queixa malgrat estiguin fora del termini administratiu reglat.

En el QUART en lloc de demanar que s’estudiï la possibilitat, cal per justícia i oportunitat política de defensa de l’estructura comercial, que, en la tributació….

En el CINQUÉ incorporar que l’òrgan que vetlla pel Bon Govern i la Transparència de l’AMB, actuï adequadament en la necessària renovació de la figura impositiva.

Afegir un DESÈ pel qual l’Ajuntament es compromet solemnement i suficient a atendre les peticions dels ciutadans que avui no gaudeixen dels avantatges de les tarifes socials, jubilats i joves, (Tarja rosa i T-16), via una bonificació a càrrec del Pressupost Municipal que s’ha alliberat de l’aportació que es feia anteriorment en concepte de mobilitat, fins que l’AMB incorpori aquestes bonificacions.

Santa Coloma de Cervelló, 25 de novembre del 2019

Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat)

Aquí us deixen la Moció presentada pel Grup Municipal de Col-laborem i Progrés a l¨Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló sobre el tribut Metropolità de L´AMB, para que compareu amb la nostra proposta:

01_TRIBUT_METROPOLITA_ERC_PROGRES