Taula de patrimoni, Santa Coloma de Cervelló
Assistents:
Per l’Equip de Govern:
L’alcalde Jordi Bartalomé, el 1er tinent d’alcalde i regidor de patrimoni David Quilabert, l’arquitecte municipal Josep Saura i la tècnica de Patrimoni.
Pels Grups municipals:
només el regidor del nostre Grup, i el company Ramon Mora com a membre de la Taula de Patrimoni pel nostre Grup de Santa Coloma de Cervelló per la República.
Altres assistents:
per Acció, Juanjo Grau; per l’AAVV de Cesalpina, Silvia i Reyes; per l’entitat Festa del Modernisme, Miquel Carrete; Vicens Pico per Ciutadans; els veïns de la Colònia Oscar Huertas i Josep Padró; i pel nucli de Sta. Coloma, els veïns Gabriel i Josep M. Gómez.

Se’ns presenta el nou Regidor, David Quilabert, com a responsable de la Taula de Patrimoni en nom de l’alcalde. Ell mateix inicia la presentació del primer punt de l’odre del dia proposat pel equip de govern.

Primer punt: “rehabilitació” de l’antiga escola i de la Casa de la Vila.

En Josep Saura, l’arquitecte tècnic municipal, ens fa la presentació de les obres i el seu resultat mitjançant un PowerPoint. Pel que fa a l’antiga Casa de la Vila entrarem en detall més endavant. Entenem que aquest no és un tema que correspongui a la Taula de Patrimoni, donat que ni és un edifici rellevant, ni està catalogat per a la seva protecció, ni de moment està inventariat.

Acabada l’explicació tècnica del projecte (per cert, encarregat fa mesos a arquitectes externs), s’obre un torn de paraules. El primer a intervenir és el veí Josep Padró, que pregunta com és que tractem la rehabilitació d’un edifici que de moment no té la catalogació adequada, i manifesta que el que caldria seria modificar aquesta situació.

La nostra intervenció va tenir dues vessants:
La primera per no entendre que la proposta de rehabilitació es presentés a la Taula de Patrimoni, i per manifestar que si del que es tractava era fer polítiques de convenciment i de fets consumats, això ja ho tractaríem on pertoca.
La segona, i més greu per una contradicció flagrant: no es pot encarregar un Pla extern d’usos i gestió del patrimoni i béns de la Vila, i alhora decidir-ne l’ús d’un d’ells al marge d’aquest estudi. Assabentar-nos de que, pel que sembla, una entitat de la vila ja té l’adjudicació d’ús tampoc ens sembla normal, sobre tot sabent que aquesta oportunitat l’haurien de tenir totes les entitats. Altres qüestions derivades de la proposta de rehabilitació ja les vàrem exposar on correspon.
Sigui com sigui, una despesa de gairebé 700.000 euros no és poca broma.

Al respecte, l’alcalde ens va informar de que s’havia demanat una subvenció. Sobre el mateix assumpte, el Tècnic Josep Saura va explicar la poca fiabilitat de les subvencions i el problema afegit de la inflació que està complicant les licitacions.

Tot indica que per la despesa prevista d’entrada, l’equip de govern utilitzarà el romanent disponible. Així mateix, l’alcalde ens informa d’una nova data per conèixer el Pla d’usos i gestió. El tindrem al Setembre (o no…).

El següent punt és la rehabilitació de la coberta de la masia de Can Roc, abans dels Duran i ara propietat municipal.

El Tècnic informa de la degradació de l’estructura de suport, de part de la coberta i dels forjats entremitjos. La seva patologia, a punt del col·lapse, requereix una intervenció el més ràpida possible, i per aquest motiu l’equip de Govern també encarrega de forma externa el projecte de restauració, que aproximadament tindrà un cost d’uns 420.000 euros. És el mateix tècnic qui ens fa una descripció de la situació, i del que s’ha de fer i on.
Alcaldia i regidoria remarquen el valor històric per defensar la despesa, i sobre tot perquè al Casc Antic ens queda poca cosa del passat. En aquest cas se’ns fa la proposta de restauració, però de moment no s’ha determinat cap ús de la masia.

S’obre un torn de paraules i, creiem que de forma encertada, es pregunta quin sentit té aquesta Taula, donat que l’únic que fem els assistents és escoltar el que l’equip de govern proposa. El debat està servit.

El regidor de Patrimoni diu que potser hauríem de millorar el reglament de la Taula. Nosaltres incidim en el tema de la participació i la transparència, i en que si la Taula ha de funcionar així, potser que amb que se’ns informi per correu n’hi hagi prou

 

Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat)
20 de juliol del 2022