1.- Queda aprovada l’acta anterior sense cap correcció.
2.- Informació d’alcaldia sobre l’estat o tramitació dels següents assumptes.
2.1.- Seguiment de la licitació dels contractes de recollida i transport de residus amb el nou model del “porta a porta”.

El Grup socialista torna a manifestar la seva oposició, no a la proposta, sinó a la manca d’informació sobre alguns dels aspectes per a la seva implementació.

El nostre Grup insisteix i reclama que no n’hi ha prou amb les indicacions del projecte des de la web municipal i que, a més de les xerrades pedagògiques als veïns, caldria una informació veraç del perquè el nou sistema i que quedés constància amb una campanya escrita individualitzada.

La regidora, Susana Gaitan, respon que aquesta és la previsió, i afegeix que tot i sabent que a l’inici existiran desajustos, s’està preparant per a fer les correccions oportunes al respecte.

2.2.- Sant Roc

Se’ns informa que al setembre, possiblement, tindrem l’estudi-proposta de modificació del PG (Pla General Urbanístic) i que hi haurà una reunió amb l’EU (Entitat administrativa legal de la urbanització) de Sant Roc.

2.3.- Seguiment entorn Colònia Güell

De fet d’aquest punt, d’acord l’explicació de l’Alcalde, na vàrem entendre gaire cosa. Ja no sabem si tindrem un PDU (Plà Director Urbanístic), si primer s’ha de solventar tot el que envolta al Recinte Industrial, si tindrem noves propostes urbanístiques,… En fi, esperarem.
Aprofitant l’avinentesa vàrem demanar com estava la proposta feta pels propietaris adjunts a la Torre Salvana per executar el que el PP (Pla parcial urbanístic Legal) permet.
Resposta: podem consultar l’expedient.

2.4.- Ús d’espais de cessió gratuïta per les properes eleccions

L’Ajuntament és qui fa el llistat de llocs adequats i és la Junta Electoral qui els confirma. Es va quedar que pel repartiment encara ens queda una estona. Nosaltres, aprofitant la temàtica, vàrem preguntar per l’ús dels pals metàl·lics de la rotonda d’entrada (per la queixa rebuda d’haver-lo utilitzat). Resposta: creiem que ha de ser un espai per a ús institucional. Ja veurem, perquè no ens convenç.

2.5.- A petició del nostre Grup,

per fi l’Equip de Govern ens proposa i presenta un model de Certificat, pel qual tots els Grups municipals hauran de mostrar el que reben de l’Ajuntament i com i amb què es gasten aquests diners, que no deixen de ser públics.

2.6.- Finalment se’ns comunica que el dimecres 20 de juliol, l’Equip de Govern tindrà una reunió amb els veïns de la Font Vella. El tema a tractar és urbanístic i d’una aplicació del seu pla.
Al darrer punt, el nostre Grup torna ha reclamar el Pla d’Usos i Gestió del Patrimoni i espais municipals. També tornem a demanar l’estudi sobre les necessitats d’habitatge de la Vila.
Per últim, proposem la revisió del ROM (Reglament Orgànic Municipal) donat el seu temps i les variacions ocorregudes els darrers anys. La resposta: prepareu una proposta i la debatrem.
Així ho farem.
De moment, cap Grup va presentar cap Moció pel proper i darrer Ple abans de les vacances d’estiu. El mes d’agost és inhàbil en termes polítics.
Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat)
20 de juliol del 2022