Canvis d’enunciats que no voldríem transcendents.

De forma molt destacada s’ha anunciat a través del Butlletí de l’Actualitat número 95 del març del 2021 -d’Informació municipal i agenda de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló-, que a partir del mes d’abril i fins el juliol es durà a terme el procés participatiu sobre el “nou disseny urbà sostenible de l’entorn de la Colònia Güell”, obert a tots els veïns i veïnes que hi vulguin aportar les seves idees, reflexions i opinions.

Primer va ser un PDU (Pla Director Urbanístic), després es va parlar d’un Pla Organitzatiu, i ara ja directament del disseny d’un “nou model urbà sostenible per a l’entorn de la Colònia Güell”. No sabem si és una mancança de poc rigor periodístic o és que ja es dona per suposada una determinada orientació tant del procés participatiu com del planejament que n’ha de sorgir.

Bons propòsits  inicials.

L’any 2020, convocats per l’equip de Govern municipal, vàrem assistir a una reunió amb el que ara ja és l’antic Gerent del Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, entitat participada pels dos Ajuntaments -de Santa Coloma i de Sant Boi- més la Generalitat de Catalunya, i comandat per l’INCASOL. Se’ns va explicar la voluntat de tramitar una nova proposta d’ordenació territorial que atengués la complexitat del territori i que endrecés el reguitzell de Plans Parcials i normatives vàries que afecten plenament tot el territori de Santa Coloma de Cervelló i l’extrem limítrof del terme de Sant Boi de Llobregat.

Plans Parcials com el de l’entorn de la Colònia Güell, que contempla la construcció de 1.300 habitatges (i que a dia d’avui encara és legal), i d’altres que afecten la Torre Salvana i el Recinte Industrial.

Durant la reunió, el Gerent ens va explicar que venia a oferir a la nostra Vila “la bona nova” d’una proposta que partia d’unes necessitats que havien de ser objectivables, mesurables i consensuades amb  els responsables institucionals i el poble. Per primer cop, la participació ocupava un lloc tant rellevant com indispensable per arribar a bon port.

La seva proposta va ser molt ampla i oberta. Se’ns va dir que la pretensió era liquidar tot el que hi havia sobre la legalitat actual i construir-ne una de nova; treballar les bases d’equilibri territorial d’acord la normativa europea i la conservació ecològica, així com valorar i tenir en compte altres aspectes com la mobilitat, serveis, habitatges, conservació dels bens històrics, activitat econòmica i  cohesió social. Finalment, se’ns va destacar que la participació sobre el projecte seria un dels principis bàsics per assolir el màxim consens.

El més important va ser que se’ns va dir que el nou Pla Director havia d’afectar, sí o sí, a tot l’entorn de la Colònia en el municipi de Santa Coloma de Cervelló. El PowerPoint que se’ns va mostrar -que per cert mai més hem tornat a veure- i les  explicacions del Gerent, van fer possible que el nostre Grup Municipal manifestés que endreçar el territori sota els conceptes esmentats ens convidava a dir-li que “la música sonava bé”. Només esperàvem que “la lletra” també.

Anuncis i notícies que confonen i inquieten.

Després del full informatiu municipal de l’actual mes de març, el més suau que podem dir és que no entenem res. S’hi expressen directament dubtes sobre la naturalesa del planejament, que per cert ja està encarregat a un equip tècnic; i en lloc de considerar l’àmbit territorial en conjunt s’opta per tractar-lo a bocinets, que és una forma inadequada per fer una diagnosi global i unes propostes harmòniques respecte uns objectius clars i generals.

Si ens atenem a les darreres informacions que l’Alcaldessa ens ha subministrat, sembla que finalment serà un “Pla Organitzatiu” que és una figura de planejament territorial indeterminada, i per tant manipulable a cor que vols, que ja ha començat amb l’excusa de resoldre individualment cadascun dels problemes. Es vol fer amb el Recinte Industrial de la Colònia, amb el Pla de la Torre Salvana, i l’ARE de la riera de Can Solé.

Igual que en la recent sentència que va afectar de ple al Pla Director Urbanístic d’Hospitalet i als propietaris majoritaris dels terrenys afectats, l’INCASOL, organisme que té interessos  concrets a Sta. Coloma de Cervelló, podria traginar amb noves propostes per no fracassar com ho han fet, de moment, a L’Hospitalet.

Ja ho vàrem exposar en la reunió que tinguérem amb el nou Gerent: nosaltres creiem que la proposta ha de ser un Pla Territorial que formi part d’un entorn més ample amb uns problemes territorials equiparables, i se’ns va dir que estiguéssim tranquils, que els resultats serien els mateixos. I estem veient, ja abans de començar, que molt difícilment això serà així.

Per un Pla Territorial.

Davant del desconcert que les propostes més recents supuren, i de buscar solucions urgents en uns problemes que s’han de resoldre bé i sense presses per no malmetre les potencialitats de tot ordre del nostre poble, ens reforcem en la nostra proposta: que ens convé un plantejament de Pla Territorial i no d’un Pla Organitzatiu.

Sabem que els aspectes econòmics i de sostenibilitat seran la clau que ens permeti encertar amb la millor proposta pel poble. Sempre hem cregut que la participació no pot ser reduïda només a unes parts esbocinades del poble. I per tant, el nostre Grup defensa i defensarà que ens cal un Pla Territorial que defineixi la mobilitat general de tots els barris, quina ha de ser la proposta de creixement del parc d’habitatges, on hem de situar el nostre potencial industrial i econòmic (el Recinte Industrial pot ser un bon lloc), quins han de ser els corredors naturals ecològics, quina la potenciació, ajut i suport al nostre Parc Agrari, i quina ha de ser la protecció boscosa i de la seva fauna.

No admetrem un “procés participatiu” sobre una part sense saber ni tenir clares altres afectacions possibles, i menys si són en termes especulatius i pròpies del model de ciutat dormitori que rebutgem ja d’entrada.

Santa Coloma de Cervelló ara és un poble del Baix Llobregat. Nosaltres proposem que sigui una Vila on tots i cadascun del veïns/es se la facin seva, i de moment, amb la proposta organitzativa que trosseja la proposta inicial d’un Pla integral,  no s’entenen ni es comprenen els objectius superiors que es pretenen aconseguir.

Malgrat tot, per responsabilitat, preguntarem i estarem amatents abans d’iniciar, si calgués, una campanya informativa perquè els veïns i veïnes tinguin tota la informació per decidir el que sigui quan toqui, és a dir en el proper trimestre d’enguany.

 

Santa Coloma de Cervelló per la República (JuntsXcat)

13 de març del 2021