Per l’exercici del 2020 el Ple va aprovar destinar 50.000 euros per ajudar als damnificats per la pandèmia de la covid_19. També es va exonerar al sector de la restauració dels impostos per ocupació de la via pública. 30.000 euros d’ajut pels comerciants i 20.000 pels autònoms. Els ajuts es van començar a donar el 31 de desembre del 2020. La informació que ens consta és que els ajuts no van arribar als 50.000 euros. No sabem si per culpa de les condicions per accedir-hi, per una informació insuficient o perquè l’afectació no n’era tanta.

Aquest any 2021, amb la pandèmia en curs i amb la perspectiva de que continuarà el patiment laboral i comercial fins que la majoria de la població estigui vacunada i la normalització s’imposi, sembla que després de l’estiu segons previsions, la contenció del virus seria un fet, i treball i oci tindrien una certa normalització.

Tenim prou evidències (a l’Actualitat municipal es diu que l’atur municipal registrat en un any ha pujat un 22,9 % -poca broma-) que l’afectació de la pandèmia és important al Baix Llobregat i al nostre poble. Nosaltres no coneixem de forma pormenoritzada l’afectació al comerç local, però estem convençuts que pot ser rellevant.

No tot, però, són notícies dolentes. Aquest 2021 i el proper, l’Ajuntament podrà gastar part del romanent municipal. Ho està fent augmentant partides del pressupost ordinari i preparant tota una bateria d’iniciatives amb la participació general del poble sota el lema “Acord per Santa Coloma de Cervelló”.

A tall d’exemple, 150.000 euros d’aquest romanent van ser aprovats al Ple del mes d’abril per ajudar famílies i comerços. L’Actualitat, repartida el dilluns 3 de Maig, fa una breu exposició de com anirà la cosa.

300 euros per cada família que reuneixi les condicions establertes a les bases  publicades a la web municipal. La disponibilitat es tindrà mitjançant una tarja moneder que subministrarà CaixaBank. El cost per targeta és de 4,80 euros. No sabem si després els comerciants tindran algun descompte per la seva gestió.

La proposta vol, n’estem convençuts, afavorir tothom: comerciants i famílies, però som dels parer que els ajuts als comerços, que no poden ser generalistes, no poden tenir el mateix tractament que per a les famílies.

Comerços que no han tancat mai. D’altres temporalment. D’altres parcialment. Alguns amb treballadors contractats. Altres sense i amb l’alta d’autònom. Tota una casuística que fa de mal aplicar els ajuts directes.

Pel que fa a les famílies que han patit alguna afectació, el panorama té les seves complicacions a l’hora d’establir ajuts, però creiem que aquests s’han de formalitzar amb el mínim de requisits.

El problema el tenim en l’ús de les targes moneder, el seu cost i control i, sobre tot, perquè les aportacions de 300 euros creiem que no resolen el problema familiar, i limita el dret d’usar l’ajut com més els convingui: lloguer, llum, aigua, menjar, transport, etc.

És clar que s’han de complir els requisits estipulats; però una vegada complimentats, perquè no se’ls donen directament els 300 euros i que sigui la família  qui decideixi on se’ls gasta? Sense passar vergonya i amb l’anonimat adequat.

Respecte l’ajut que poden rebre els comerços també s’ha de fer segons unes bases, com ja es va fer l’any 2020. Bases adequades a la durada temporal i, sobre tot, a les afectacions de la pandèmia i a les directrius d’obligat compliment fetes per l’autoritat competent. Si l’any passat es va fer, perquè aquest no?

Utilitzar el romanent per les despeses ordinàries està bé i gairebé sempre està justificat, però sabent que tenim un romanent de més de 3 milions d’euros i que podem utilitzar-ne un 40%, l’únic que el govern no hauria de fer és ser garrepa en la seva utilització.

El romanent esdevé un racó econòmic gràcies a la bona gestió municipal, cert. Ara bé, que ningú no oblidi que la majoria d’aquests diners venen dels impostos que religiosament els veïns i veïnes del poble han anat pagant any rere any.

Intentar establir un ajut social on famílies i comerços surtin beneficiats alhora és un oxímoron, perquè ni tots els comerços han patit igual, ni totes les famílies tenen la mateixa problemàtica.

Ho sabem, nosaltres a l’Ajuntament no governem ni decidim, però sí que tenim tot el dret de donar la nostra opinió i, si serveix, perfecte. En cap cas l’opinió pretén criticar ningú ni el seu treball. El nostre Grup sempre ho fa per aportar millores.

Santa Coloma de Cervelló per la República – JxCat

11 de maig del 2021