Lleis, decrets, normes, són elements que ajuden i molt a establir regles de joc, drets i deures, però no ni a prou. Bon Govern, transparència i participació, són sens dubte els pilars per edificar una democràcia real i participativa. El fet de votar no eximeix la responsabilitat de control  dels veïns. El control no només ha de ser polític, també popular, i s’ha d’exercir durant el mandat. No ni a prou amb delegar i concedir el be poc preuat de la representativitat, ens cal saber que tota decisió política recau amb la vida del poble i dels seus habitants, per tant sense participació, el dret de queixa disminueix.

Poc a poc i de forma sorprenent, el nostre grup, Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat), ha descobert que l’anterior mandat del Ajuntament amb l’equip de govern conformat per Progrés (Comuns Podemites, ahir ICV), ERC ara ER i CiU, respectivament amb 5 regidors, 2 i 1, en cap cas és va convertir amb l’ambaixador de la excel·lència democràtica del bon govern, transparència i participació. I donem dades.

Presentació d’un conveni entre l’Ajuntament de S. Coloma de Cervelló, S. Vicens dels Horts i la Diputació per fer un estudi de reparcel·lació del barri de San Roc, i la seva posterior aplicació amb repercussions econòmiques pels veïns, sense haver donat cap tipus d’informació als veïns.

Donació de la “Càtedra Gaudi” d’una estàtua dedicada a la dona treballadora, en temps de l’anterior consistori, per instal·lar-la a la Colònia o recinte industrial. El silenci al respecte ha estat la màxima fins a dia d’avui.

Pintava be, S. Coloma de Cervelló s’integrava a la corona 1 i els veïns contents. La T-10 20,10 euros, ara te el tractament de zona 1 i val 10,20. Una decisió presa conjuntament pels 18 municipis afectats i pactada amb la AMB. El que no se’ns va explicar és la part “B”. Aquest fet generava un nou tribut per aquest municipis altres ja el tenien. Tribut que era un compendi a canvi de serveis, poc o gens explicat i serveis que hores d’ara encara estan en part per activar.

No és només el càlcul per aplicar el tribut i els seus errors. No és només que els serveis no tinguin data d’aplicació. Per exemple Tarja Rosa o la T-16. No és només que la mobilitat interna del poble no ha sofert cap millora. És que en cap cas se’ns va explicar, informar el paquet sencer i si el poble acceptava les condicions de la AMB, per cert controlada pels Comuns podemites, socialistes i ER, els de JxCat de 90 consellers només en te 8.

Tampoc se’ns ha explicat que és farà dels 140.000 euros que cada any en concepte de mobilitat el municipi, d’acord conveni, entregava primer a l’Entitat de Transport Metropolita i ara d’acord la legislació espanyola a AMB.

Tampoc sabem tos els conceptes i serveis que el Tribut sufragarà, ni si la recaptació cobreix o no. El que si sabem és que ara mateix la moguda ciutadana sobre aquest tribut, sembla que poc equitatiu, és prou important com repensar-lo i estudiar altres formules de càlcul.

Sabem que el rebut girat ara s’haurà de pagar indefectiblement, però donat la disbauxa del mateix li toca al Ajuntament establir mecanismes de justícia i compensatoris.

Tenim un plet amb els propietaris que envolten la Torra Salvana i un Pla Parcial vigent no executat, que depèn com acabi pot afectar el futur de la Colònia Güell. A la Colònia Güell, tenim l’anomena’t recinte industrial que en teoria és terreny abonat pels emprenedors i empreses, però també el conflicte entre parts, ha convertit el recinte en un cementiri de naus i edificis. Al respecte, la informació publica inèdita, si s’hagués fet des de el bon govern, transparència i participació, i per beneficiar al municipi, igual la posició negociadora del govern municipal seria més potent en tots i cada un dels conflictes.

Sabem que les institucions implicades, AMB, Urbanisme, Incasol, estan treballant per un Pla Director Urbanístic que afectarà des de la Via Cornisa, la Torre Salvana i el conjunt de la Colònia Güell i la darrera informació és, que sobre el mes de Juny del 2020 s’establirà el mecanisme de la participació ciutadana. És obvi que al marge dels estudis tècnics urbanístics, l’equip de Govern municipal hauria, vaja te l’obligació de defensar els interessos del poble i traslladar-los on calgui per si més no establir don han de començar a treballar els tècnics. Doncs de moment el més calent és a l’aigüera i tot sembla que la decisió tècnica, com sempre, és la que s’imposa.

El Grup municipal de Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat) des de l’oposició i saben les limitacions que tenim, el que si os diem és que treballarem incansablement per modificar actituds allunyades del bon govern, la transparència i la participació. I som per voluntat vostra i per tant ja varem adquirir el deure de comptar amb els veïns a l’hora de decidir i per això utilitzarem en primer terme la nostra Web: www. Juntspersantacoloma.cat i la presencia on se’ns demani.

Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat)

 

 

 

 

 

25 de novembre del 2019