Hem estat, creiem, una oposició prou coherent amb el que va ser i és el nostre programa municipal. Explicar-nos al conjunt de veïns i veïnes de la Vila formava part dels acords del Grup. Hi som gràcies als que ens van votar i, tant aquests com la resta del poble, tenen tot el dret a saber-ho tot.

Per aquest motiu vàrem acordar fer una convocatòria d’Assemblea oberta a tothom per finals de setembre o pels primers dies d’octubre.

El darrer tema tractat a la reunió va estar dedicat a les properes eleccions municipals, que se celebraran al maig de l’any vinent.

En aquest sentit vàrem optar per la continuïtat, insistint en el nostre projecte. Per fer-lo possible -i tenint clar que la voluntat i objectiu és ser al Govern-, aquest objectiu ha d’estar lligat, indestriablement, a treballar per la independència de Catalunya, fent una proposta de gestió municipal en la que veïns i veïnes siguin el centre de tot. 

Construir l’alternativa va originar un bon debat i, sense tancar cap porta, va quedar ben palès que el més important són els nostres objectius i no la dependència de partit.

I afegim que el conflicte entre Rússia, Ucraïna i L’OTAN està comportant greus problemes socials. Inflació i pèrdua de poder adquisitiu seran elements que, passat aquest estiu, ens afectaran de ple. La pandèmia i el conflicte bèl·lic poden acabar amb la societat del benestar, i tindrà com a conseqüència que treballadors assalariats, autònoms i pensionistes en serem els patidors. Ens cal, doncs, establir les prioritats sobre com i on gastar els diners dels impostos dels nostres veïns i veïnes.

La nostra prioritat serà sempre: primer la gent, després la gent i finalment la gent.
Santa Coloma de Cervelló
16 de juliol del 2022