Justificació de la nostra proposta.

El subconjunt arquitectònic gaudinista de l’Escola de la Colònia Güell, la Casa del

Mestre i els respectius espais d’esbarjo i jardins, atribuït a Francesc d’Assís Berenguer i Mestres, íntim amic i col·laborador d’Antoni Gaudí i Cornet, és conjuntament amb la inacabada església i la seva cripta, el recinte industrial de la Colònia Güell i la masia de Can Soler de la Torre, el teatre i l’equipament Ateneu-Unió, un dels punts que estructuren tant simbòlicament com funcionalment l’espai urbà de la Colònia i el seu entorn agrari.

Fins ja entrat el segle XXI l’ús dels dos pavellons de l’edifici fou el docent inicial i la seva ampliació com escola bressol municipal. Incorporat a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya el 1987, avui és propietat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i es troba desocupat i en desús, i recentment han finalitzat amb èxit les diverses fases de consolidació estructural que resultaven imprescindibles per a la seva conservació. Per la seva volumetria i decoració és un dels monuments importants de la Colònia Güell que atrau tant a estudiosos com a nombrosos turistes i visitants.

El creixement demogràfic del terme municipal i els condicionants metodològics i administratius de l’escola pública avui han deixat obsolet el programa inicial i per tant és el moment de plantejar-se una renovació d’usos que signifiquin també una revalorització de l’estructura urbana i del simbolisme que incorpora.

Consideracions històriques.

La Colònia Güell és reconeguda internacionalment com una històrica implantació residencial, industrial, terciària i agrària socialment, arquitectònicament i econòmicament molt completa i equilibrada pel que conforma un patrimoni territorial de primaríssim nivell en un moment en el que els models territorials i urbanístics busquen la sostenibilitat i la màxima eficiència mediambiental i es tornen a interessar per les solucions tradicionals. Per motius atzarosos més que per consciència i valorització del model, pot ser a l’actualitat la Colònia Güell és el conjunt històric de ciutat/territori obrer europeu de finals del segle XIX i principis del XX, més ben conservat malgrat trobar-se dins l’àrea metropolitana de Barcelona que s’ha caracteritzat per la seva elevada densitat d’usos urbans i una expansió en trames contínues. La Colònia Güell miraculosament n’és l’excepció.

La Declaració de la Cripta com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2005 ha significat un punt d’inflexió en la valoració local del conjunt de la Colònia Güell, però s’ha quedat en la seva part més arquitectònica i visual, certament magnífica, i ara cal posar en relleu tots els altres aspectes que la identifiquen. La proposta de renovació d’usos del conjunt de l’Escola hi ha de contribuir i significar un reconeixement propi més ampli i profund del que avui és habitual i general.

Consideracions simbòliques.

El conjunt dels diferents recintes de l’Escola és intuïtivament atractiu. La mainada entrava en un escenari màgic i acollidor, estimulant, arribant-hi des de les seves llars, el present, per un recorregut que molt sovint mostrava els centres socials representatius de la solidaritat i companyonia dels adults, vers el ponent, el futur, emmarcat per un arc obert a l’horitzó natural que enllaçava les aules amb l’àmbit domèstic i més íntim del mestre, l’esperança del coneixement i l’aprenentatge amb la saviesa, des de la família i la comunitat treballadora.

Els volums edificats són funcionals per als usos previstos i alhora incorporen tots els elements de l’arquitectura tradicional catalana. Són un exponent de la renovació historicista, de la modernització no renyida amb la cultura popular que impregna tot el conjunt de la Colònia Güell i l’obra gaudinista.

La proposta de renovació d’usos del conjunt de l’Escola de la Colònia ha de ser fidel a aquest marc: ha de continuar vinculant els edificis amb el coneixement, l’aprenentatge i la saviesa, amb la generositat d’un futur d’esperança, amb la preservació i renovació del nostre llegat cultural nacional.

Sobre el patrimoni intangible i moble de la Colònia Güell

La Colònia Güell és més que un conjunt d’edificis bells i atractius, és un projecte bastant reeixit de vida digna, de societat responsable i notablement autònoma, on la felicitat era i és possible. Els seus habitants i els veïns de Santa Coloma de Cervelló, per immersió o per simple proximitat, en tenim una percepció intensa i ens pertoca per tant recollir, conservar, difondre i protegir la investigació de tots els testimonis que en donen fe i que ofereixen un camí suggerent per encarar els reptes globals actuals.

Al recinte industrial té la seva seu The Gaudí Research Institute, entitat que disposa d’un acord col·laboratiu amb la Universitat de Barcelona i ha fundat la Càtedra Antoni Gaudí en el si d’aquesta universitat, conserva una col·lecció única sobre Gaudí i la Colònia Güell i té com objectiu la consolidació la recerca i difusió a l’entorn del gaudinisme entès com el coneixement global de l’obra de Gaudí des d’un punt de vista polièdric. Aquesta entitat ha avançat molt en la catalogació del seu ingent fons i gaudeix del reconeixement internacional pel seu lideratge en la recerca, l’estudi, la transferència coneixements, la formació i la difusió de l’obra de Gaudí. Prova d’això són els congressos mundials Gaudí que organitza a Catalunya i a la Xina. Un acord entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i The Gaudí Research Institute en relació a uns usos del conjunt de l’Escola, poden renovar perfectament el propòsit inicial dels seus creadors, doncs tant signifiquen els objectius culturals assenyalats com un homenatge a l’amistat i als qui durant lustres de forma pacient han recollit un llegat cultural, documental i moble, de gran valor i interès.

Proposta d’acords.

  1. Treballar per acordar un contracte de col·laboració permanent entre l’Ajuntament de

Santa Coloma de Cervelló i The Gaudí Research Institute, a fi d’establir en el conjunt gaudinià de l’Escola de la Colònia Güell, la Casa del Mestre i els seus jardins:

  1. Un Centre d’Estudi i Difusió del gaudinisme amb la seva biblioteca i el seu arxiu.
  2. Un espai museístic per exposar al públic en general el fons documental i el mobiliari gaudinista recollit i disponible, de forma que resulti fàcil comprendre l’amplitud i característiques del projecte gaudinista de la Colònia Güell.
  3. Un Dipòsit permanent del patrimoni de la Colònia Güell.
  1. A tal efecte es redactarà conjuntament amb The Gaudí Research Institute un Programa d’Actuacions que serà presentat tant a la Comissió de Patrimoni Municipal, com a la Universitat de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de debatre’l i dotar-lo financerament.
  2. Per a l’establiment del contracte de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa

Coloma de Cervelló i The Gaudí Research Institute, i per a la redacció conjunta del Programa d’Actuacions, en el termini màxim de dos mesos el Govern Municipal presentarà una proposta de despesa econòmica conseqüent amb l’inici de les negociacions amb The Gaudí Research Institute.

Santa Coloma de Cervelló,  9 de juliol del 2020