Hi són presents tots els grups municipals i, com sempre, amb el Secretari accidental que dona legitimitat a tots els actes i decisions que pren el Ple.

  • S’aprova sense cap incidència i per unanimitat l’acta corresponent a la Nº 09/2019/2023 de caràcter ordinari, de data 19 de desembre de 2019.
  • S’aprova, amb l’ abstenció d’ACCIÓ, la renovació del conveni, ja existent, entre Santa Coloma de Cervelló i la Diputació de Cervelló, per l’assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants. L’Alcaldessa explica que ja fa temps que ho fan i que l’Ajuntament no té prou recursos; d’aquí el conveni.
  • Des d’Hisenda es proposa una modificació pressupostària i despesa. S’aprova amb l’abstenció de AC i el vot contrari de SCC x la República.
  • La proposta de sanció per incompliment de l’ordenança municipal sobre gossos perillosos s’aprova per unanimitat.

El darrer punt de l’ordre del dia sobre Urbanisme té dues parts: l’acord del Conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, i el Conveni de parts entre les mateixes institucions i els representants veïnals de Sant Roc sobre la reparcel·lació econòmica de la urbanització.

  • S’aproven els dos Convenis amb l’abstenció d’AC, PSC-PSOE i Ciutadans.

Es presenten tres mocions i més una d’urgència.

  • La primera la presenten Progrés, PSC-PSOE i Santa Coloma per la República, sobre el rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona. S’aprova per unanimitat.
  • La segona és de Ciutadans sobre la creació d’una comissió de suggeriments i reclamacions. És rebutjada per l’equip de Govern, Santa Coloma per la República i l’abstenció de AC i PSC-PSOE. Queda desestimada.
  • La tercera, que és la que presentarà més debat , la proposa Santa Coloma per la República. És una moció en defensa de les nostres institucions, amb el rebuig a la resolució de la JEC per la qual s’intentà la inhabilitació del MHP Quim Torra i s’ordenà la retirada de la seva credencial de diputat. La moció tant és per defensar al MHP Quim Torra com els drets de l’eurodiputat Oriol Junqueras. Després  dels esdeveniments ocorreguts al Parlament el 27 de gener que finalment han significat la retirada de l’acta de diputat al MHP Quim Torra, s’ha afegit a la moció  un nou punt que també té a veure amb els drets i les resolucions administratives que no són judicials.

Progrés i AC s’abstenen. ERC, PSC-PSOE i Ciutadans voten NO. Queda desestimada.

Al mateix temps ERC presenta la moció d’urgència que és exactament com la que havia presentat el nostre Grup abans dels fets del dia 27 i que venia avalada per AMI i ACM. S’aprova per majoria qualificada. A favor ERC i Santa Coloma per la República. S’abstenen Progrés i AC. En contra PSC-PSOE i Ciutadans. Queda aprovada.

S’obre el torn de precs i preguntes al públic i el primer és un veí que explica la seva situació d’indigència, amb tres fills, vivint dins d’un cotxe. La regidoria del Social relata el seu compromís per resoldre el tema i els ajuts oferts, però explica la dificultat per trobar una vivenda i demana l’ajut veïnal per resoldre el tema.

La Presidenta de la AAVV de Sant Roc agraeix al Grup de Santa Coloma per la República la tasca per conscienciar i afavorir que institucions i grups municipals, ara sí, estiguin d’acord per resoldre el tema de la reparcel·lació de la millor forma i per defensar els interessos dels veïns, el que suposa un canvi radical respecte a anteriors fets.

Un veí explicita i demana a la regidora de Ciutadans que baixi el seu to. Al mateix temps explica, com a President anterior d’una AAVV, que la millor forma de defensar drets i interessos és estar organitzats.

Sense més a tractar l’Alcaldessa tanca el Ple.

Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat)

2 de febrer del 2020