S’aprova el Conveni a formalitzar entre el Consorci del Parc Agrari del Baix i els ajuntaments d’ El Prat, St. Boi i el nostre, per la gestió de la fauna amb afectació al Parc Agrari. El nostre Grup s’absté tot i estar d’acord amb la proposta, perquè la considerem insuficient i que caldria lligar-la amb altres aspectes de control de la nostra fauna, com la neteja dels boscos per evitar proliferacions com la dels senglars.

Es presenta el projecte de Pressupost Ordinari per l’exercici del 2021, que contempla la previsió dels ingressos, despeses generals i de plantilla laboral. El nostre Grup s’absté.

S’aprova la pròrroga del II Pla d’Igualtat de Gènere de Santa Coloma de Cervelló. El nostre Grup vota a favor.

S’aprova el Pla de Prevenció Municipal d’Incendis forestals, per unanimitat dels Grups.

S’aprova l’aplicació dels increments oficials, d’acord la llei dels  PGE per les retribucions dels funcionaris i personal laboral. Aprovació innecessària perquè la llei obliga als increments acordats als PGE, que és del 0,8%. El nostre Grup, per coherència i per defensar que no estem d’acord en aquest increment, donat que el IPC a Catalunya és superior, s’absté per si cal fer alguna acció reivindicativa.

S’aprova per unanimitat la ratificació del Decret municipal en matèria de Serveis Socials acordat amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

S’aprova per unanimitat continuar amb el Conveni de Col·laboració amb “Mbolo Association” de Gambia.

S’aprova la Moció en Defensa de la Unitat de la Llengua Catalana presentada pel nostre Grup, amb els vots favorables de Progrés, Col·laborem, Acció i Sta. Coloma de Cervelló per la República (JxCat), l’abstenció socialista i el vot negatiu de Ciutadans.

Es rebutja, amb els vots negatius de Progrés, Col·laborem i Socialistes, i l’abstenció del nostre Grup i d’Acció, la Moció de Ciutadans sobre el Tribut Metropolità.

S’aprova per unanimitat la Moció sobre el subministrament elèctric i el seu increment.

Sta. Coloma de Cervelló

29 de gener del 2021