Com sabeu hem passat gairebé dos mesos sense Plens, sense Junta de Portaveus, Comissió informativa ni Junta de Govern. La pandèmia ha fet que l’Equip de Govern estigués amatent a disposicions i obligacions, per fer des de l’Ajuntament una lluita municipal i efectiva contra la seva propagació, adquirint compromisos en termes socials i de seguretat via Decret.

El nostre grup, que és a l’oposició -i per responsabilitat-, ha donat suport a totes les mesures relacionades amb la lluita contra el virus i l’atenció social derivada del tancament de comerços, empreses i escoles. En cap cas vol dir que renunciem a fer la crítica adequada quan tinguem una normalització de la vida social que segur vindrà.

El dijous 28, l’Equip de Govern ens va presentar la liquidació pressupostària del 2019, amb el resultat de 1.725.570 euros de superàvit en termes pressupostaris i de 3.721.659 euros també en positiu en termes financers. Aquesta liquidació (i complint la llei) es trasllada per a la seva revisió i aprovació al Control de Comptes. S’aprovà per unanimitat de tots els grups polítics municipals.

S’aprova l’acta del anterior Ple.

Es posa a votació la continuïtat de tot els convenis, com es fa cada any, de col·laboració amb les entitats esportives. Només se’ns comuniquen uns canvis referents al barem per seleccionar entrenadors, sense cap incidència pressupostària. Tots els grups hi voten a favor menys el d’Acció, que vota en contra.

S’aprova la suspensió provisional transitòria de l’aplicació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, para-sols i carpes amb finalitat lucrativa, d’acord amb les ordenances fiscals de l’Ajuntament. S’accepta per unanimitat de tots els grups municipals. Aquesta suspensió afecta als bars i restaurants.

S’aprova, també per unanimitat, la modificació del pressupost municipal relativa al romanent destinat a l’acció social esdevinguda prioritària per la pandèmia del covid_19.

S’aprova per unanimitat una Moció de recolzament als treballadors/es de la Nissan.

Es presenta una moció sobre ensenyament, de denúncia i reivindicant claredat per l’acabament del curs i inici del proper. S’accepta la proposta de SCC x la República en el sentit d’informar també als directors de les escoles. S’aprova per unanimitat.

Abans del Ple, l’Equip de Govern ens informa de la situació general al poble i la gestió de tot plegat pel que fa al covid_19. Respecte a les residències o geriàtrics, se’ns informa que la situació s’ha estabilitzat i actualment tenen bona previsió de personal i d’EPIS. Pel que fa a seguretat, se’ns informa que la predisposició per al compliment de les normes de prevenció per part dels veïns/es del poble és bona, i que som dels pobles amb menys denúncies per incompliment de les franges horàries.

Se’ns informa que, d’acord al Pla de Mobilitat, el carrer Padró es transformarà en carrer semipeatonal, amb permís pels vehicles del veïns així com per a càrrega i descàrrega.

Des de Promoció Econòmica se’ns informa que han tingut vàries reunions amb la Junta que representa els comerços, i que es va proposar a bars i restaurants l’ocupació de les terrasses amb taules. Ens comenten que no tothom quedava satisfet amb la proposta.

Sobre el tema dels ajuts, SCC x la República va proposar un ajut directe en forma de xec, previ estudi i comportament econòmic, als comerços que no han pogut obrir durant el confinament. Sembla que ho estan estudiant, però l’equip de govern ho veu complicat. També vàrem explicitar que, donat que l’Ajuntament no té dèficit pressupostari i que el temps d’inactivitat, en termes econòmics, ja afecta i molt a autònoms i treballadors que encara no han cobrat l’ERTO, l’Ajuntament hauria de prendre, si calgués, la decisió d’endeutar-se. Primer la gent, i si la gent ha pagat els seus impostos sempre, l’Ajuntament, amb justa correspondència, si cal, ha de fer tot el que faci falta per ajudar als nostres veïns/es.

Sobre ensenyament, i desprès d’explicar-nos la situació (amb una indefinició que ratlla la improvisació eterna i la manca d’assumpció de responsabilitats entre la Conselleria d’Educació, el Departament d’Educació, el PROCICAT i Sanitat), sembla que ara estudien com ha de ser l’obertura del curs 2020/2021, i pretenen obrir les escoles per tancar aquest curs sense normes ni procediments, deixant en mans dels directors/es la responsabilitat de com fer-ho possible.

La nostra posició va ser demanar que l’Equip de Govern es posicioni al respecte com a administració implicada. La nostra és negar-nos a obrir amb aquestes condicions. Esperem resposta. És més, vàrem dir que si el problema era garantir el recolliment dels nens per qüestions laborals dels pares, igual l’Ajuntament podria estudiar alternatives per “aparcar” les criatures.

Sobre la guarderia, que és municipal -i d’acord a les imposicions sanitàries- sembla que hi haurà d’haver un increment de plantilla. Respecte als Casals d’Estiu, s’ha obert període d’inscripció amb previsió de que es puguin fer  i amb quines condicions.

Sense més qüestions, acaba el Ple havent fet dos minuts de silenci, un per les víctimes del covid_19 i l’altre per les dones assassinades per violència de gènere, que sembla no té aturador.

Santa Coloma de Cervelló per la República

30 de maig de 2020