Ahir, en un programa de màxima audiència de TV3, el director general de centres públics del Departament d’Educació, Josep González Cambray, va explicar a  la ciutadania catalana com seria el retorn a les escoles dels nostres nens/es.

El Departament d’Educació planteja que els centres funcionin el curs que ve amb grups de 12 alumnes a primària, i 15 a secundària.

El director general va explicar que l’objectiu és que tota la formació sigui presencial. Però en els casos en què no hi hagi espai suficient per assumir aquest augment de grups, hom haurà d’instaurar una modalitat “híbrida”, amb unes classes presencials i altres de telemàtiques. De cara al mes de juny, el Departament d’Educació s’ha marcat com a objectiu començar a obrir centres en aquelles poblacions de les zones sanitàries que estiguin en fase 2. Aquestes escoles que obrin, només ho faran per fer tutories amb els alumnes, ja que aquest curs finalitzarà virtualment.

Així mateix, va comentar que l’objectiu de Catalunya serà menys restrictiu que el plantejat per algunes autonomies, dient que s’aniran obrint en fase 2. De cara al setembre, es marquen com a objectiu que ja seran presencials totes les classes per a l’alumnat. Per això ha decidit buscar més espais i més professors per acollir l’augment de grups d’escolars.

Ara bé, en aquells casos de centres que no puguin fer possible que tots els alumnes vagin a l’escola per falta d’espais, el senyor González Cambray va manifestar que s’haurà de veure “quins nivells i grups d’educació es prioritzen”.

Com a pare de dues nenes d’ 11 i 12 anys (una que el curs que ve farà 5è de primària i la més gran que començarà l’institut), em faig moltes preguntes i possibles respostes que es plantegen molts pares de Santa Coloma.

Penso que una de les prioritats que hem de tenir com a municipi ha de ser fer -ràpidament- un estudi per saber de quins espais addicionals disposem a nivell municipal perquè els centres en puguin disposar per a fer les classes amb 12 alumnes a primària i 15 a secundària ja que, a través del Departament d’Educació de la Generalitat, ens preguntaran (i deixaran a les nostres mans) la recerca d’aquests espais addicionals. No podem consentir que al nostre municipi, el curs vinent, tinguem una educació “híbrida” a les nostres escoles i institut. Crec que tenim espais suficients, com l’antiga escola de la Colònia Güell, Can Baruta, l’edifici de l’antic ajuntament, etc.

És el moment que comencem a treballar seriosament aquest operatiu que planteja el Departament d’Educació. Hem de muntar un equip en el qual estiguin implicats professorat, pares i tots els representants dels diferents grups polítics.

Crec que no hem de deixar en mans de tercers l’organització de les nostres escoles. Hem de pensar que durant un temps estarem vivint en aquesta situació d’anormalitat, i hem de tornar a la nostra rutina, de tal manera que ens perjudiqui el menys possible. A més, tenim una oportunitat per sortir reforçats com a poble i fer les coses d’una manera eficient, perquè així aconseguirem vèncer aquesta situació.

Hem de lluitar per aconseguir que tot el nostre alumnat faci les classes presencials i no d’una manera híbrida.

Hem de lluitar perquè les famílies puguin conciliar com abans l’educació de llurs fills amb la feina ja que, malauradament, no tothom pot fer teletreball o està preparat per fer front a la formació acadèmica del seu fill/a. Hem de lluitar per aconseguir aquest professorat, a més, a les nostres escoles.

En definitiva, posem-nos en marxa i comencem a treballar junts aquest tema.

 

Ramón Mora

17 de maig de 2020