Masia de can Roc, Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Cervelló per la República (JxC). Agost /2022.

Una antologia del que no s’ha de fer:
l’itinerari polític del Pla d’Usos

En el nostre Programa Municipal prenguérem entre altres, els ferms compromisos de Fer del teixit associatiu i cultural una eina de poble amb l’objectiu de cohesionar i fer un poble més amable encara; i la Potenciació de la ruta modernista, el seu entorn, fent del modernisme històric un element de creixementposant l’accent enla salvaguarda de tot el que hi té a veure”. La forma per assolir aquests propòsits era i continua essent, a través de la “Potenciació de la participació ciutadana en les grans decisions municipals.

Com a resultat d’aquests compromisos en diverses ocasions i en especial en les sessions de la Taula del Patrimoni Municipal en la que hi participen les associacions ciutadanes, advocàrem perquè el Govern Municipal fes un Pla d’usos dels diferents immobles propietat de l’Ajuntament. Insistirem en aquesta necessitat després del rebuig municipal a la nostra proposta del juliol del 2020, coherent amb el nostre programa, per emplaçar en el conjunt gaudinià de la Casa del Mestre i l’Escola de la Colònia un Centre d’Estudi i Difusió del gaudinisme, un espai museístic i un dipòsit permanent del patrimoni de la Colònia Güell a través d’un possible conveni amb la Càtedra Gaudí de la Universitat de Barcelona. Les excuses del rebuig foren que hi havia entitats que ja utilitzaven els immobles en les seves activitats, que l’esmentada Càtedra era una entitat privada i que el conjunt dels immobles havien de generar ingressos per a l’Ajuntament. Feina tinguérem que constessin les nostres peticions d’un Pla d’Usos en les actes municipals corresponents, i la resposta de l’equip de Govern Municipal fou el silenci i el menyspreu als intents de reconduir la situació vers una exploració mínima de l’oportunitat de posar la nostra vila en el lloc cultural que li correspon, aprofitant un llegat cultural d’importància universal com és el d’Antoni Gaudí i Cornet que fou amb els del seu equip extraordinari, veí de la nostra vila durant molts anys.

De forma opaca el Govern Municipal contractà per adjudicació directa a Bissap Consulting, S.L. perquè elaborés el Pla d’usos que reclamàvem així com una proposta de gestió. Opaca perquè no se’n donà cap publicitat ni als grups polítics amb representació en l’Ajuntament ni a totes les entitats i associacions de la vila. A principis del mes de juny d’enguany l’empresa en feu una presentació limitada als membres del consistori, que és quan en tinguérem coneixement, i a mitjans del mes d’agost l’Alcaldia ens n’ha facilitat còpia que pel nostre costat estem facilitant a les entitats. La proposta afirma que ha realitzat una trentena d’entrevistes a gestors culturals de la vila d’un llistat facilitat pel Govern Municipal, i quan després de la presentació ens interessàrem per la gestió municipal de la nostra proposta rebutjada, resultà que el director del treball no en tenia cap notícia pel que li facilitàrem la documentació pertinent.

De l’examen del Pla d’Usos lliurat després d’aquest lamentable itinerari i contrastant-lo amb decisions recents i els programes del Govern Municipal en resulten les següents vergonyoses conclusions:

  1. S’utilitza el Pla d’Usos per a justificar de decisions del Govern Municipal d’actuació en el Patrimoni Municipal que ja existien amb anterioritat a la finalització del Pla d’usos. Així també per sorpresa i de forma simultània s’ha informat i aprovat en el Ple Municipal l’execució del Projecte de rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament Vell i la seva cessió a una de les entitats culturals, Esplai Greska, per un import d’uns 800.000 €. Amb aquesta constatació el mateix Govern Municipal ha minat totalment la credibilitat i utilitat col·lectiva de les propostes del Pla i anuncia una gestió deslleial d’un procés participatiu que és una aparença i un engany a les entitats: les decisions substancials ja estan preses i pretenen ser situacions de fet irrevocables.
  2. Amb l’aplicació d’un principi d’autoritat que no solament és del tot inadequat sinó que ratlla l’abús de poder, aquest estiu s’està invitant a diverses entitats de la població a canviar la seva seu, d’acord amb les propostes del Pla d’usos com si ja estigués aprovat i comptés amb un mínim coneixement i consens de les diverses associacions de la vila.
  3. Repassats els programes dels grups municipals que governen perquè obtingueren un ampli suport en les eleccions en bona part gràcies a les entitats i associacions colomines, resulta que els seus compromisos electorals sobre Participació ciutadana, Cultura, Entitats i Equipaments no són objecte de consideració ordenada en el Pla d’Usos presentat. Al respecte el mateix Pla diagnostica: “els usos actuals no responen a criteris coherents i intencionals, i treuen un rendiment baix als recursos públics que s’hi esmercen”. A la vista de tot plegat, la coherència de la política cultural del Govern Municipal no és altra que “anar decidint de manera no planificada” segons les relacions i compromisos personals que existeixen amb distintes entitats.
  4. En el Pla hi ha una insistència preocupant en el propòsit d’aconseguir ingressos de la gestió del patrimoni municipal i de disminuir despeses. Preocupant perquè segons el Pla, les entitats no solament veuran restringides les opcions d’ocupació d’espais dels immobles municipals, amb algunes excepcions, sinó que paguin algunes despeses que fins ara cobria l’Ajuntament.

En definitiva, en el Pla hi manca una exposició de criteris indispensables per un debat de vila que vagi més enllà del lògic interès de cada associació i entitat per defensar els seus legítims interessos. I sense aquest debat de vila, i amb el clientelisme polític del Govern Municipal, no sorgirà cap dinàmica cultural cohesionant, i es mantindrà el desgavell existent.

Tot empantanegat

Les bones intencions en política no existeixen. Que no vol dir tenir objectius espuris. Tota decisió té els seus motius, un perquè, i fins i tot algun “compromís” que alguns s’entesten a complir sabent que potser no és el més adequat.

El “Gobierno de España”, va tenir la “gentilesa” de permetre’ns la utilització dels romanents, diners recaptats dels impostos que paguem els veïns/es, i deixar de moment sense efecte la regla del dèficit. La previsió d’una inflació desbocada i la guerra entre Rússia i Ucraïna ens pot deixar un escenari apocalíptic en termes socials i de benestar. Aprofitar aquests esdeveniments, per poder gastar, en cap cas s’hauria de convertir en una bogeria.

En números rodons l’Ajuntament (tenia, donat que ja se n’han gastat una part), un romanent d’uns 6 milions i mig d’euros, dels quals un i mig són deutes dels veïns que segurament mai es cobraran. La resta per gastar amb algunes restriccions, com per exemple la impossibilitat d’ampliar plantilla de funcionaris que per malgrat algunes necessitats evidents com és el cas de la plantilla de la policia local.

L’any 2021 l’equip de govern va voler efectuar una despesa extraordinària al voltant dels 800.000 euros. Només se’n van executar aproximadament uns 300.000. Culpa del Govern, diríem que no. Totes les licitacions i adjudicacions per una despesa superior als 15.000 euros tenen un procés complex i molt entretingut. Això, al marge d’interposicions de recursos que encara ho compliquen més. Cal dir també que sense projectes la despesa en inversió és impossible.

Aquest any 2022, al mes d’abril, l’Actualitat informa d’una inversió extraordinària d’1.314.000 euros i detalla on es gastaran: Equipaments, Via pública, Serveis i Atenció a les persones. Inversió extraordinària al marge dels pressupostos ordinaris municipals.

La sorpresa és que l’equip de Govern presenta una nova tacada de despesa, que en alguns casos pretén que tinguin la seva subvenció, però ja sabem què vol dir subvencionat, per un valor aproximat de més d’1.200.000 euros.

Antic Ajuntament Santa Coloma de Cervelló

Es tracta de la rehabilitació de l’antiga escola, ajuntament i cau dels falangistes de l’època. També de la reparació d’una part de la teulada i forjat de la Masia de Can Roc. Pel mig, tenim dues despeses importants. El que serà el nou el mini CAP a la Colònia Güell i l’arreglo per col·lapse d’una coberta d’una nau del recinte industrial de la Colònia ara en mans de l’Ajuntament.

La descripció seria la següent. Per efectuar la rehabilitació a l’edifici de l’antic “ajuntament”, d’entrada caldrà buscar un lloc pel Recapte i Distribució d’aliments. Cal dir que sense aquesta rehabilitació aquesta tasca es podria continuar fent. El cost d’aquesta rehabilitació podria, per la inflació, superar els 800.000 euros.

Continuem amb la Masia de Can Roc. La compra amb diners públics, als Duran, en el seu moment (2016), va tenir la justificació següent; “per mantenir la història de la Vila i per evitar la construcció d’habitatges. I com sempre els anys deixen empremta de desgast en l’edifici. En aquest cas ha estat la degradació de la coberta i forjats amb diverses patologies, que requereixen una actuació com més aviat millor si no es vol veure com col·lapsa la teulada.

Masia de Can Roc, Santa Coloma de Cervelló

La Masia de Can Roc que des de l’any 2016 forma part del Patrimoni municipal, al marge del seu cost de compra, ha tingut un ús molt minso, que en cap cas es correspon al que és i representa. Resoldre la possibilitat d’un col·lapse de la coberta i una part estructural, per evitar-ho comporta, diu l’equip de govern, una despesa inicial d’uns 420.000 euros que en cap cas deixarà la masia per un ús complet.

La certesa en termes polítics, democràtics i de gestió, és que avui el Govern municipal està en mans de l’equip de Govern amb majoria absoluta, format per Progrés (Comuns) i Col·laborem (ERC). 8 regidors i 5 de l’oposició. Això, però, no vol dir que les seves decisions, malgrat que estiguin ajustades a llei, per cert, bàsicament espanyola, siguin les millors. Qualsevol decisió que afecti directament als veïns/es, entitats socioculturals i comercials, haurien de tenir el màxim consens. La disponibilitat circumstancial d’uns diners provinents dels impostos dels veïns, en cap cas pressuposa tenir llicència per a tot.

Centre cívic can Baruta, Santa Coloma de Cervelló

Can Baruta, avui centre cultural del poble obert a totes les entitats de la Vila, menys als partits polítics, cosa que no entenem, ofereix espais de reunió on les entitats poden desenvolupar les seves tasques.

La Masieta, que en forma part, i utilitzada fins a l’any passat per temes culturals, sobretot per la mainada, avui és el cau dels geganters on estan ubicats els gegants en forma d’expositor permanent. Aquest fet ha estat un canvi d’ús radical i creiem poc encertat.

Avui l’antiga escola, ajuntament falangista i ara centre de recollida d’aliments i repartiment, podria, sense fer cap inversió de rehabilitació, mantenir la seva tasca. Si finalment s’aprovés, esperem que no, la rehabilitació proposada per l’equip de Govern, s’haurà de buscar un nou indret, segurament amb un nou condicionament i despesa per complir normatives.

A la Masia de Can Roc, la proposta ineludible de reparar teulada i forjats per evitat el col·lapse, com ja hem dit, en cap cas la deixarà utilitzable per qualsevol ús que es consideri. Serà una despesa de manteniment obligada, sense cap mena, de moment de retorn.

La previsió de gastar més de 1.200.000 euros amb la rehabilitació de l’antic ajuntament i arreglo de la coberta de la Masia, no resol la ubicació de les entitats. Exigirà una nova ubicació del recapte i distribució d’aliments. Deixa sense ús Can Roc. Malmet l’ús cultural i actiu de la Masieta. Per la qual cosa el nostre Grup i, després d’analitzar totes les contingències i despeses hem considerat i proposarem arreu, la següent proposta:

1.- Adjudicar a l’entitat Esplai Greska pel seu valor social la Masieta de Can Baruta, on els elements, espai i situació reuneixen les millors condicions per la mainada i les seves tasques.
2.- Amb els diners previstos per la rehabilitació, antiga escola i ajuntament, que per la inflació podria arribar als 800.000 euros, dedicar-los, que no serien tots, a la rehabilitació integral de la Masia de Can Roc. Aquest espai i per les rellevàncies històriques seria el nou espai pels Gegants i geganters. I potser transformar la Masia amb un museu històric català.
3.- Mantenir l’antic edifici escola ajuntament falangista com espai social de recollida d’aliments i distribució que en cap cas necessita una rehabilitació integral. Amb un manteniment adequat i suficient.
4.- Definir per fi Can Baruta com el centre de les “Entitats” i distribuir per ordre de necessitats espais fixos per a les entitats. Aquesta decisió, continuaria contemplant com aportació a les entitats, el manteniment total de l’edifici per part de l’Ajuntament.
5.- Can Carletes és un espai excel·lent per ubicar totes les entitats de joventut. Si bé és cert que l’edifici existent només té sales petites es pot construir una sala àmplia com cal que cobreixi les necessitats de l’Associació Juvenil Activa’t.
6.-Es podria facilitar l’ús de la planta baixa de l’Ajuntament Vell a altres entitats perquè encara és habitable. A part del mateix Banc d’aliments que ho fa servir ara, una sala gran podria ser per a la Comissió de Festes Majors per emmagatzemar material.
7.- La masia de Can Roc, un cop rehabilitada, tenint en compte l’espai i jardins que té, també podria emplaçar la Mostra de la Cirera.

Per a una bona gestió dels recursos municipals i per a les millors decisions estratègiques amb benefici de la Vila, és el perquè hi som. Avui a l’oposició, però amb la confiança de que revertirem aquest fet a les eleccions vinents.

Aquesta nova proposta i tenint en compte l’adveniment d’una crisi inflacionista, sabent que el BCE ja ha començat a pujar els tipus d’interès bancari i sobretot sabent que els salaris no aniran amb els increments adequats, i que podem entrar en una situació on els veïns/es de la Vila no puguin afrontar les despeses de vida ni municipals, és una obvietat que una part dels diners que gestiona l’Ajuntament han de servir per ajudar i, per tant, fer de la previsió un baluard de futur pels veïns. Cosa que fa difícil entendre una rehabilitació, avui innecessària per molts diners dels romanents que tinguem.
Boi Fusté
Regidor per Santa Coloma de Cervelló (JxCat).
31 d’agost del 2022