La majoria de la humanitat es regeix per la democràcia representativa, en la qual periòdicament els ciutadans elegeixen els seus representants i, en l’intèrval entre eleccions, són aquests electes qui prenen totes les decisions de govern, inclosa la promulgació de normes i lleis. Per tal d’evitar les contradiccions que es generen entre els interessos de la majoria de la ciutadania i els actes dels seus representants -sotmesos a grups de pressió i a una premsa potser lliure però sempre imperfecta-, cada vegada resulta més imprescindible la democràcia participativa per mitjà de la qual, a més dels mecanismes de la democràcia representativa, els electors són cridats en temes claus i importants a manifestar la seva voluntat, és a dir, a participar activament en les decisions de govern especialment controvertides.
“Si vols resoldre, ajudar i construir, el que sigui però d’interès col·lectiu, la participació és la forma més democràtica per aconseguir-ho. Només una participació honestament volguda, regulada i acceptada, pot construir i animar a la ciutadania a tenir una implicació en els afers polítics i administratius”.
És per això que els demòcrates creiem en les urnes, base de la democràcia, tant per triar els nostres representants com per optar davant variades alternatives en les eleccions i en les consultes si aquestes, com correspon a les democràcies avançades, són vinculants, com succeeix a Suïssa. En aquesta federació, el darrer exemple ens l’aporta el referèndum sobre el controvertit passaport covid: la majoria ha votat que sí, per tant a Suïssa ara és llei i vinculant, i cal dur-lo i ensenyar-lo on calgui.
Al Ple de novembre l’Equip de Govern municipal, després de sessions de debat amb els Grups de l’oposició, va incloure a l’Ordre del Dia, per a la seva aprovació inicial, el nou Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, que ha de substituir l’apartat sobre el mateix tema que contempla el ROM (Reglament Orgànic Municipal) vigent. La proposta s’aprovà amb els vots de ERC (Col·laborem) i els Comuns (Progrés), més els del PSC-PSOE i Ciutadans, amb l’abstenció d’Acció i el vot en contra de Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat).
El nostre Grup va mantenir durant la negociació que no calia un Reglament específic sobre la participació perquè ja tenim una Llei que la regula, però sí que en tot moment vàrem proposar revisar el ROM pel que fa a la qüestió de la participació i, si calia, revisar-lo sencer donat els anys que tenia.
Es pot dir que l’Equip de Govern ha tingut un interès especial per la participació; nosaltres ens n’alegrem. Motivar i donar espais de participació i debat és el millor camí per resoldre i construir espais de convivència i tolerància.
Ara bé, el pitjor que es pot fer és proposar el que desprès mai serà. Podem recollir les inquietuds i propostes del poble, dels veïns i de les entitats; fins i tot podem dir que l’Equip de Govern les entoma i farà tot el possible per dur-les a terme.
El que no pot fer cap Equip de Govern és dir que farà una consulta i després, en funció de la legalitat, les estratègies partidistes i les qüestions administratives, dir-nos que estudiaran les possibilitats d’execució.
Les consultes a Catalunya estan regulades per la Generalitat, i els Referèndums pel “Gobierno de España” i el seu Estat. Les consultes mai no són vinculants, són consultes no referendàries; l’únic que és vinculant és fer-les si es compleixen les normes de la pròpia llei:
Article 8. Capítol I. Efectes de les consultes. Les consultes populars no referendàries promogudes a l’empara d’aquesta llei tenen per finalitat conèixer l’opinió de la població sobre la qüestió sotmesa a consulta i llur resultat no té caràcter vinculant. Tanmateix, els poders públics que les han convocades s’han de pronunciar sobre llur incidència en l’actuació pública sotmesa a consulta, en el termini de dos mesos a partir de llur celebració.
El 14 d’octubre del 2019 el nostre Grup vàrem presentar una modificació del Reglament Orgànic Municipal que en cap cas afectava l’aplicació de la Llei de Consultes no referendàries sinó que, d’acord amb la Llei, proposava la participació ciutadana per la via de les entitats municipals, requerides segons la naturalesa de les propostes: AAVV, entitats culturals i esportives; amb veu i sense vot en els òrgans de discussió municipal. La moció( Instància_moció_modificació_ROM-REV) va ser rebutjada per l’Equip de Govern (ERC i Comuns; Col·laborem i Progrés).
Conclusió. Utilitzar de forma partidista la participació sense voler-la fer vinculant, només ens pot dur al desencís i l’allunyament de la ciutadania respecte de la institució municipal, cosa que lamentem; sobretot perquè, afortunadament, aquella està a un nivell extraordinari pel que fa a la cultura i a les nostres festes. No ho malmetem.

 

13/12/2021
Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat)